Βέβηλος & Anser [18.10.2019, Polychoros Agora, Ioannina(GR)]